Difteriutbrott

posted in: Kuriosa | 0

Vilhelmina en lappmarksbygd på väg mot framtiden:  1900-1917Ett difteriutbrott i Järvsjöby 1905 medförde att 13 människor i åldern 5-22 år avled. I Vilhelmina -en lappmarksbygd på väg mot framtiden: 1900-1917 står att läsa:

“I fjällsocknarna är befolkningen synnerligen vanlottade i fråga om läkare. Men man kunde väl ändå ha rätt att fordra att den som finnes däruppe rekvirerat hjälp i ett fall sådant som detta, eller att han så länge som möjligt kvarstannat i byn för att lämna hjälp åt de sjuka.”

Man menade att läkarens vårdslösa handlande i sammanhanget berott på att han varit “öfverlastad af starka drycker” och att ett ögonblickligt ingripande från medicinalstyrelsens sida var absolut nödvändigt.