Fatmomakke kyrkstad – ett kulturreservat

Fatmomakke kyrkstad, i Vilhelmina kommun, är en kyrkplats för samer och nybyggare som dateras från 1700-talets slut. Platsen har använts av samer och nybyggare under kyrkhelger som t.ex. midsommar. Platsen nyttjas fortfarande. Här kan du läsa mer om kulturreservatet, bl a Fatmomakkes betydelse och dess andliga, politiska och kulturella verksamhetsformer från 1700-talets slut till idag av David Sjögren, fil. dr. i historia vid Umeå universitet.

 

Kyrkstaden Fatmomakke i historisk belysning av Länsstyrelsen Västerbotten, Meddelande 4, 2014.