Öppet hus för släktforskare

posted in: Arrangemang, Arrangörer | 0

Släktforskarsalen i TingshusetLappmarkens släkt- & bygdeforskare är ett namnkunnigt sällskap som ägnar en stor del av årets timmar till att forska kring sin egen eller andras släkt. Under nybyggarveckan brukar de ha öppet hus i forskarsalen och visa intresserade besökare hur man går till väga, vilka hjälpmedel som finns och berätta om sitt arbete.

Många hemvändare eller tillresande med rötter i trakten brukar under dessa dagar passa på att titta in och få sakkunnig hjälp eller diskutera ett eller annat människoöde.

Föreningen ger ut en egen medlemstidning med 4 nr/år vid namn Tjocka släkten, med intressanta artiklar om människor och företeelser ur lokalhistorien. Många utflyttade Vilhelminabor och ättlingar till människor härstammande från trakten uppskattar denna tidning och prenumererar genom att bli medlemmar i föreningen.

En av medlemmarna i föreningen är Carina Strömberg, tidigare anställd vid SVAR i Ramsele, har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om de arkiv som finns att tillgå för en intresserad släktforskare.
En av medlemmarna i föreningen är Carina Strömberg, som tidigare varit anställd vid SVAR i Ramsele. Hon har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om de arkiv som finns att tillgå för en intresserad släktforskare.