Nybyggarliv i Vilhelmina: vardagsliv i kåta och stuga

Vilhelmina-biennalens sjunde symposium

I höst hälsas du välkommen till ett symposium om nybyggarkulturen i södra Lappland, samordnat med Johan Nordlander-sällskapets 40-års jubileum.

Vilhelmina-biennalen 2019 är en uppföljning och fördjupning av symposiet 2017, som byggde på sex band av Rolf Kjellström, Nybyggarliv i Vilhelmina.

Symposiet har lockat flera kvalificerade föreläsare som kommer att tillföra ny kunskap inom ämnesområdet och belysa nybyggarnas och samernas vardagsliv i lappmarken. I likhet med tidigare symposier ingår även kulturinslag.

Plats och tid

Hotell Wilhelmina
Måndag 23 sep – tisdag 24 september 2019

Program

Buss från Umeå

Johan Nordlander-sällskapet anordnar bussresa med avgång från Universum, Umeå universitet, kl 08.00 måndagen den 23 september. Lunch på hotell Vilhelmina från kl. 11.00. Hemresa tisdag 24 september efter symposiets slut, ca kl. 16.00. Kostnad 200 kr för buss.
Betalning sker i förskott till sällskapets plusgiro 439 25 05 – 6.

Boende

Rum finns p:

Hotell Vilhelmina 0940-554 20
Lilla Hotellet 0940-150 59
Kyrkstan STF 0940-398 87
Kolgårdens camping 0940-103 04
Vilhelmina turistbyrå har tel 0940-398 86.

Upplysningar och anmälan

Anmälan senast 31 augusti till:
Carina Strömberg tel 070-648 25 17,
carina.stromberg@vilhelmina.ac

Kostnad och betalning för symposium

Anmälningsavgift 450 kr (inkluderar luncher, fika, kvällsvard) inbetalas till Vilhelmina kommun BG 307-1404. Märk talongen/betalningen “Biennalen”

Arrangörer

Vilhelmina kommun, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Göran Gustafssons Lapplandsstiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Kungl. Skytteanska Samfundet.

Samverkande ideella organisationer är Johan Nordlander-sällskapet, Lappmarkens släkt- och bygdeforskare, Bernhard Nordh-sällskapet, Vualtje Duodji samt studieförbunden Medborgarskolan och Vuxenskolan.