Amerikafararna

posted in: Information, Kuriosa | 0

FotoarkivetDet var många som reste till Amerika i hopp om rikedom och lycka, kanske en egen liten jordplätt att bruka. En del lyckades ”over there” medan andra kom hem igen, och åter andra hördes aldrig mera av.

Nils Nilsson (Heligfjäll) reste till Minnesota med sin hustru Stina Catarina (Granberg) någon gång mellan 1875-1880. Detta foto sände han hem till syster Karolina.

 

Till någon som hette Karolina och fanns kvar i Sverige skrev en amerikafarare 1911:

”Kingman Den 14 Nov 1911

Frid varder dig Hälsatt Syster Karolina! Efter som jag nu är kommen till Lundemo få jag senda dig några rader. Och låta er veta att jag mår godt Och befinner mig väl till Hälsan jag skref ett brev till dig i juli månad men jag har icke hört något af dig sedan jag vet icke om du har fott det. Jag sande äfven  en Dollar i  samma bref. låt mig höra om du har fott det. jag är nu hos Farbro Erik. fa äfven säga att  dem mår godt. jag vet inte hur lenge jag kommer att vara här. Om jag går till något skogs arbete eller.

Wintren har nu jort sitt intåg här också. Med lite snö och kylig vind. jag skall nu senda dig några kronor. så du få köpa dig någon jul klapp. Om Pengarna kommer dig till handa före julen då skall du låta Hanna få tio Kronor att köpa sig nya kläder. Och Mamma tio kronor. Nästa gång du skrif så skall du senda mig guldgrävarens song.”

Källa: Vilhelmina hembygdsmuseum och Vilhelmina Fotoarkiv.