Den folkkäre författaren Bernhard Nordh

posted in: Arrangemang | 0

Författaren Bernhard Nordh gav ut nära trettio romaner under sin livstid, varav de flesta var vildmarksskildringar. Han är kanske mest känd för genombrottsromanen I Marsfjällets skugga, en historisk roman om en nybyggarfamilj i Marsliden, Lappland. Romanen bygger på folkminnen från trakten som Nordh insamlade 1936. Bernhard Nordh vistades häruppe en längre tid och bakom hans böcker ligger mycket fakta. Så här skriver författaren i en artikel i Svenska turistföreningens årsbok 1937:

”Man måste först och främst göra klart för sig, att nybyggarna hade föga eller ingen tid över till att odla mark. Kunde man bryta upp till ett potatisland, fick man vara tacksam. Om sedan potatisblasten inte brändes söder av tidiga nattfroster, så hade man skäl att knäppa händerna och tacka en nådig försyn. Födan åt djuren hämtades genom myr- och ängsslåtter, och för de mänskliga behoven sörjdes genom fiske och jakt. Fisken torkades eller saltades ned för vinterbehov. Så gott som allt bröd var blandat med bark. Barken togs från gröntallar, hängdes på tork och maldes sedan till mjöl i särskilda barkkvarnar.

Jakten på pälsdjur var det enda, som kunde lämna något till avsalu. Skinnen såldes vanligen i Åsele, och en färd dit kunde ta veckor i anspråk för avsides boende nybyggare. En del vandrade över fjällen till Norge med sina skinn. Det blev mest bytesaffärer – man tog i ersättning kulor och krut, garn till nät, vadmal, salt och övriga förnödenheter, som inte kunde tas ur sjön eller i skogen.

Det var ett hårt liv, som levdes i de grå stugorna, och för de svaga väntade en skoningslös undergång.”

I Marsfjällets skugga har översatts till sju språk och spridits i över två miljoner exemplar.