Difteriutbrott i Järvsjöby

posted in: Kuriosa | 0

Vilhelmina en lappmarksbygd på väg mot framtiden: 1900-1917Sjukdomen difteri var vanlig i Sverige i början av 1900-talet och dödade årligen tusentals barn, men tack vare förbättrad hygien och allmän vaccination är difterifall numera mycket ovanliga i Sverige.

Ett difteriutbrott i Järvsjöby 1905 medförde att 13 människor i åldern 5-22 år avled. I Vilhelmina -en lappmarksbygd på väg mot framtiden: 1900-1917 står att läsa:

”I fjällsocknarna är befolkningen synnerligen vanlottade i fråga om läkare. Men man kunde väl ändå ha rätt att fordra att den som finnes däruppe rekvirerat hjälp i ett fall sådant som detta, eller att han så länge som möjligt kvarstannat i byn för att lämna hjälp åt de sjuka.”

Man menade att läkaren brustit i ansvar och att detta till största del berotte på att han varit ”öfverlastad af starka drycker” och att ett ögonblickligt ingripande från medicinalstyrelsens sida var absolut nödvändigt.

Här kan du läsa mer om difteri >>>