Elsa Laula – samisk aktivist och politiker

posted in: Information, Kuriosa | 0

FotoarkivetElsa Laula Renberg (1877-1931) var en samisk aktivist och politiker med rötter i Matsdal, Vilhelmina kommun. Hennes far  var norsk renägare från Hattfjelldal i Nordland fylke och modern svensk medborgare. Efter giftermålet bosatte sig föräldrarna på Gardfjäll i Tärnaby, Storumans kommun i södra Lappland. Elsa utbildade sig efter realexamen till barnmorska. Hon gifte sig år 1908 med Tomas Persson Renberg och de bosatte sig söder om Mosjøen i Norge.

Tidigt i sitt liv insåg Elsa vikten av att samerna bildade egna organisationer för att kunna ta sina intressen tillvara gentemot myndigheterna, inte minst mot lappfogdarna. 1904 var hon, vid 27 års ålder, med om att bilda Lapska Centralförbundet. Hon blev dess första ordförande. 1917 hade Laula varit en av drivkrafterna bakom det allra första samiska gemensamma landsmötet i Trondheim. Detta öppnades tisdagen den 6 februari 1917, vilket datum kom att utgöra grund för samernas nationaldag, som numera firas årligen detta datum.

Tillsammans med maken var Elsa drivkraft bakom Brurskanken samiske lag, som bildades 1908 och var en av de första sameföreningarna i Norge. I Sverige hade redan år 1904 bildats Fatmomakke respektive Tärnaby sameföreningar.

Elsa Laula förespråkade att de samiska kvinnorna skulle vara aktiva i samiskt organisationsarbete och startade därför Brurskankens samiske kvindeforening år 1910. Det var denna förening som var initiativtagare till landsmötet i Trondheim 6 februari 1917. Mötet blev en stark samisk manifestation mot myndigheter och förtryck. På mötet deltog samer såväl från Sverige som Norge.

Elsa Laulas hälsningsanförande inför Landsmötet 1917 har sin giltighet än i dag.

”Den nation som inte försöker att följa med i utvecklingene går under. Och det är nu en gång för alla på det sättet att små nationer som vår, ofta får stå tillbaka för andra stora nationer. Själva hara vi största delen av skulden att vår nation inte har kommit längre än den har. Vi har inte stått tillsammans. Vi har aldrig försökt att handla som ett folk. Idag försöker vi för första gången att binda samman de norska och svenska samerna”

Elsa var mycket aktiv i kampen för samernas medborgerliga rättigheter. Hon upplevde stark orättvisa i att samerna inte hade rätt att bebo Sapmi medan andra icke-samer söderifrån fick den rätten. Vid hennes bortgång 1931 låg återigen det samiska organisationsarbetet nere, men hennes pionjärarbete har fått betydelse för utvecklingen av lokala samiska föreningar och i förlängningen för utvecklingen av riksorganisationer och folkvalda organ till och med Sametinget.

Källor: Wikipedia & Vilhelmina Fotoarkiv

I år firas 100-årsjubileum för det första samiska landsmötet i Sverige, då 219 samer från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Norge möttes i Staare/ Östersund. Inbjudare var Vilhelmina-Åsele lappförening genom styrelsen; ordförande Andreas Wilks, Lars Jansson, Kristin Stinnerbom, Lars Wilks och Elsa Pulpur.