Folktro och vidskepelse

 

Förr trodde man på mer än man kunde se och ta på, och nybyggarna som till större delen levde av vad skog och sjö kunde erbjuda visste att man skulle hålla sig väl med naturväsendena. Många är berättelserna om vittra, ett mytiskt folk motsvarande småfolket i södra Sverige. Vittra skulle man hålla sig väl med, annars kunde det gå riktigt illa.

”Föreställningen om vittra är en nordisk variant av en allmäneuropeisk föreställning om ett folk, de underjordiska, som lever parallellt med människorna och i deras närhet. De räknas till dem som inom folktron kallas ”de osynliga”. Vittra beskrivs som ett folk som lever familjevis på jordbruk och boskapsskötsel, men på annan plats och under andra tider. De håller till på fäbodvallen under vinterhalvåret då människorna inte är där. Vittra sägs hålla egen boskap, som kallas vitterkor, och dessa kor ansågs som särskilt förtrollade. Det berättas att fäbodjäntor fått ta hand om och behålla någon av dessa kor genom att kasta en kniv eller sax över kon. Vitterkor har den egenheten att de alltid mjölkar stävan full, men aldrig mer än så.

Vittra ser ut, lever och klär sig som människor, och de är till skillnad från många andra väsen i folktron dödliga. De bor under jorden, eller snarare i en parallell verklighet. Vittras vägar kallas för vitterstråk, och på många platser finns det kartor över dessa från förr. Illa går det för den som bygger sitt hus rakt på ett vitterstråk, då går vittra med sin boskap tvärs genom huset.” (Källa: Wikipedia)

Under Nybyggarveckan 2018 kan du tisdag 3 juli kl 15.00 lyssna till Sabina Fondelius som berättar om Skrömta, vittra och annat oknytt i Volgsjöstugan. Läs mer här >>>

 

Du kan även lyssna till ett radioinslag om vittra från 2012: Oknytt i Västerbotten – Vittra del 1, 25 juni

Litteraturtips:

Norrländsk uppslagsbok, band 4, (1996)
Bengt af Klintberg, Svenska folksägner (1972)