Gompa

posted in: Information, Kuriosa | 0
Frans Fjellström i Grundfors.
Frans Fjällström i Grundfors med en ”gompatunna”, slev och stöt. Bilden hämtad ur Vilhelmina Fotoarkiv

Nybyggarna lärde sig av samerna tillverka gompa, en slags örtgröt som motverkade skörbjugg och utgjorde ett välkommet komplement till den tidvis enahanda kosten. Ett flertal växter kan användas till gompa, vanliga är kvanne, torta och ängssyra. Örterna blandades med kärn- eller renmjölk och fick sedan jäsa.
I Rolf Kjellströms bok Nybyggarliv i Vilhelmina. 4. Hus, hem och handel finns en bra beskrivning över hur gompa tillverkades.

Gompan fick stå i boden hela vintern i ett tättslutande kärl. Frös den kunde man skära en bit och blanda ner i filmjölken. Gompa har en säregen frisk och surbitter smak och av nybyggarna åts den alla tider på året.

Under nybyggarveckan brukar det finnas möjlighet att smaka gompa, bl a uppe vid samevistet.