Grannsämja mellan samer och nybyggare

posted in: Information | 0

 

Ofta talas det om de motsättningar som rådde mellan samer och nybyggare, och visst fanns de, men med tiden insåg man att man kunde göra nytta för varandra och ett slags symbios växte fram.

Nybyggare valde ofta samer som faddrar när ett barn skulle döpas och barnet kunde få en ren i dopgåva. Äldre samer som inte längre klarade av nomadlivet kunde få inackordering hos en nybyggarfamilj i utbyte mot en slaktren eller levande ren som kunde föröka sig. Det var även vanligt att samer övernattade hos nybyggarna på sina vandringar, ofta hos samma familjer. Då utbyttes gåvor, berättelser och nyheter och detta var allmänt uppskattat.

http://www.fotoarkivet.vilhelmina.se/Blanketter/CgiText-GetRecord?FGID=QID-1628354693&Formname=/Blanketter/Blankett.HTM&Incl=000000000001&Recnr=148
Kyrkhelg i Fatmomakke 1890. Foto: Lars Dahlstedt. Källa: Vilhelmina Fotoarkiv

Det var även vanligt att man hjälpte varandra med arbeten och tjänster; man hjälptes t ex åt vid byggandet av Fatmomakke kyrka. Nybyggarna kunde hjälpa till i det tunga arbetet att dra renarna till rätt fålla i rengärdet vid renskiljning, bygga stängsel, härbren och kåtor. Samerna köpte eller bytte till sig mjölk, smör och ost av nybyggarna och dessa fick i sin tur tillgång till samernas kåtor på jakt- och fiskefärder när dessa annars stod tomma. Man lärde sig av varandra, från stort till smått, och började anamma varandras sedvänjor.

Grannsämjan förbättrades ytterligare av att samerna skötte nybyggarnas renar, sk skötesrenar. Tack vare dessa blev de bofasta medintressenter i renhjorden och vaktade noga på att deras hundar inte skulle störa renar som råkade komma i närheten av nybyggena. Ännu en orsak till att relationerna förbättrades var de många äktenskap som ingicks mellan samer och nybyggare. Kyrkhelgerna i Fatmomakke var mycket uppskattade av både samer och nybyggare och ett tillfälle för unga att träffas.

Källa: Kjellström, Rolf (2015) Nybyggarliv i Vilhelmina. 5: Från vaggan till graven