Lappmarksplakatet som skulle locka nybyggare till lappmarken

posted in: Information | 0
Lappmarksplakatet 1695
Lappmarksplakatet 1695

I mitten på 1600-talet ivrade landshövdingen i Västerbotten, Johan Graan, för en uppodling av lappmarkerna. Det resulterade i det första så kallade lappmarksplakatet 1673,  en förordning som redogjorde för hur kolonisationen skulle gå till och vilka  skyldigheter och rättigheter nybyggaren hade.

Då kolonisationen inte fick den väntade effekten skrevs år  1695 ett nytt lappmarksplakat. Förutom att locka nybyggarna med olika förmåner  betonades här vikten av att man på nybyggena ägnades sig åt boskapsskötsel och  jordbruk.

År 1749 utfärdar staten  ytterligare en skrivelse för att värva kolonisatörer till lappmarken: Lappmarksreglementet . I detta finns ännu mera precisa beskrivningar av  nybyggarens skyldigheter och rättigheter. I och med detta reglemente skjuter  kolonisationen i norra Sverige verkligen fart.

Lappfogdeinstruktionen  från 1760 ger oss en inblick i hur skatterna drevs in och hur fogden såg till att de nya reglerna efterföljdes.

Källa: http://www.museum.vilhelmina.se/nybyggarna.html