Vilhelmina hembygdsmuseum är inrymt i den gamla  sockenstugan från 1890-talet. Byggnaden uppfördes efter slöjdaren P A Edmans  ritningar och lär vara en av länets bäst bevarade sockenstugor. Under de första  50 åren fungerade byggnaden som sammanträdeslokal för olika möten, kommunalhus,  skola, lärarbostad och skolhem. Här anordnades också bröllop och andra typer av  kalas.

I samband med folkskolans  100-års jubileum 1942 insamlade den dåvarande hembygdsföreningen ihop ett stort  antal gamla bruks-föremål och fornfynd ute i kommunen till en utställning man  lät kalla ”Forntid – Nutid – Framtid”. De många värdefulla föremålen kom sedan  att utgöra grundplåten till ett permanent museum i sockenstugan, vilket  invigdes sommaren 1943.

Utställningarna som nu visas presenterar bygdens historia  från forntid till nutid och speglar framför allt självhushållets tid bland  nybyggare och samer.
Under Nybyggarveckan visas dessutom utställnigen Nybyggardottern som blev hela Sveriges Lapp-Lisa.

Mer om museet, samlingarna, öppettider och biljettpriser hittar du på museets webbsida >>>