Jon-Erik Öst, speleman
Jon-Erik Öst, spelman

Jon-Erik Öst kom till Meselefors 1935,  och kom som vida berömd speleman att prägla Vilhelminas folkmusikliv i många år.

1942 samlade han spelemän till en första spelmansstämma. Förmodligen i samband med det som kom att bli Vilhelminas första Hembygdsdagar. Spelmansstämman har alltsedan dess varit en årlig tradition och 1947 bildades Västerbottens spelmansförbund i Vilhelmina, just under Hembygdsdagarna. Vilhelmina spelmansstämma är alltså Sveriges äldsta ännu aktiva spelmansstämma!

Fr o m 1989 har Volgsjögillet stått som arrangör av stämman, som kommit att bli ett stående och otroligt uppskattat inslag under Vilhelmina Hembygdsdagar.

Spelledare har genom åren varit: 

Jon-Erik Öst, Erik Öst, Allan Karlsson (Sorsele), Maria Öst (JonEriks barnbarn), Sören Johansson, Ulla-Britt Renman och Mathilda Höök