Vilhelmina amatörteater bildades 1938 och firar således 80-årsjubileum 2018. Initiativtagare var Elis Essegård, som även blev ledare och regissör.
Mottot var:

”en värdig repertoar, en ändamålsenlig studiemetod och en korrekt teaterdisciplin med fasta regler”

Elis Essegård, eller Esse som han kallades, kom till Vilhelmina i  mitten av 1925 och arbetade som lärare i Latikberg, en by ett par mil öster om Vilhelmina. Efter några år flyttade han och frun till Irma till Meselefors, där IOGT-logen spelade teater i en särskild teatersektion som kallade sig Meselefors Amatörteater. Avsaknaden av scén, vilket resulterade i att man ibland fick spela utomhus, upplevdes som mycket hämmande och ledde så småningom till bildandet av Vilhelmina Amatörteater.

I januari 1944 skrev Esse krönikespelet Gammel-Kristian som kom att spelas på hembygdsdagarna under en lång följd av år. Musiken skrevs av kompositören och radiomannen Per-Martin Hamberg. Folke Ricklund, den kände Saxnäskonstnären, stod  för dekoren. Via skisser som han skickade till ”fotfolket” nere i Vilhelmina tillverkade lokala snickerier dekor enligt hans anvisningar.  1945 skrev Esse bygdedramat Höst i byn som radioteatern sände i oktober 1946.

2008 blev ett lyckat år för amatörteatern. Efter mycket svårigheter lyckades man sätta upp pjäsen Främmande av Allan Edwall. Det blev en stor publikframgång med fyra föreställningar i Vilhelmina, en i Sorsele och en i Dorotea.