Nils Eriksson – folkminnesupptecknare


Nils Eriksson med familj
Nils Eriksson med familj

Nils Eriksson, född i Lövberg, Vilhelmina och verksam som folkskollärare under många år och senare även som som rektor i Järna, har gjort stora insatser som hembygdsforskare -framförallt när det gällt att göra uppteckningar av folkminnen. Dessa uppteckningar, mer än 10 000 sidor med foton, teckningar och texter, finns vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Nils Eriksson blev 1978 filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. En del av materialet finns som mikrofiche hos Forskningsarkivet, originalanteckningar från åren 1923 – 1946. Som exempel kan nämnas Lapska offerplatser, Folkmedicin, Handelsfärder till Norge, Nödåret 1867, Postgången, Fatmomakke kyrkplats historia och När barnen auktionerades bort. Dessutom innehåller materialet fotografier, teckningar, biografier och kartor som belyser samernas och nybyggarnas liv i Lövberg, Röberg och Kultsjölandet.

Av de cirka 300 sagesmän Nils Eriksson kom att ha var det två som blev särskilt betydelsefulla och som båda levde tills 92 års ålder. Den ena var Märta Forsberg, född 1854 och bosatt bara några hundra m eter från skolan i Bäsksjö. Den andre var bonden Fredrik Norman i Risträsk, född 1839. Med den bakgrund Nils Eriksson hade och den dialekt han behärskade var det inga problem för honom att snabbt komma på god fot med sagesmännen. Under somrarna blev cykeln ett bra kommunikationsmedel med turer som kunde sträcka sig över 40 mil.

Nils Eriksson har efterlämnat drygt 1 800 negativ som sedan ett antal år finns uppkopierade och tillgängliga i Västerbottens museums fotoarkiv. Bilderna är tagna mellan 1928 – 1950 och skildrar folklivet i socknen. Anläggningsarbete, nyodling, fiske, lekar och spel, skolmiljöer, slåtter, husbyggen, samer, bymiljöer, föremål, hantverk, föreningsverksamhet mm. Det är uppenbart att kameran av N.E. ansågs vara ett viktigt verktyg i uppteckningsarbetet, för han har varit mycket noggrann och försett sina bilder med uppgifter om motiv, plats och tidpunkt.

 

Källor:

http://www.foark.umu.se/samlingar/mikrofiche/samer-och-nybyggare

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/2001_2.pdf