Nybyggarliv i Vilhelmina

Rolf KjellströmRolf Kjellström är etnograf och etnolog och uppvuxen i Kalmar. Intresse för fjällbygderna fick han redan som liten pojke när han vid flera tillfällen kom att vistas på sjukhus och sanatorier i Lappland. När Kjellström pensionerades började han skriva serien ”Nybyggarliv i Vilhelmina”, där hittills 5 delar utgivits. Böckerna bygger till stor del på handskrivna folklivsuppteckningar i arkivet på Institutet för språk och folkminnen som Nils Eriksson, född 1901 i Vilhelmina socken, samlat in, men även skrifter av Lisa Johansson och O.P. Pettersson.

I Kjellströms böcker beskrivs hur nybyggarna nyttjat floran, hur de jagat, hållit husdjur, brukat jorden, byggt sina hus och handlat med varandra. I vinter planeras publicering av den sjätte delen, som ska handla om traditioner.

Böckerna finns att köpa bl a via Lappmarkens släkt- & bygdeforskares Boktorg och även att låna vid Folkbiblioteket.

Den 28 januari i år emottog docent Rolf Kjellström Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens silvermedalj med motiveringen för sin forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart brukande.