Nybyggarna i arkiven och litteraturen

Från Vilhelmina finns en förbluffande mängd uppteckningar, bandintervjuer och böcker som skildrar nybyggarnas liv. Bland de kanske mest omtalade folklivsskildrarna kan nämnas O.P. Pettersson. Från 1880-talet och fram till sin död 1944 gjorde han ett oändligt antal uppteckningar kring nybyggarnas liv, språk och historia.

I arkiven finns uppskattningsvis ca 20 000 handskrivna sidor bevarade efter honom. Bland hans tryckta arbeten kan nämnas ”Gamla byar i Vilhelmina” bestående av tre band vilka skildrar kommunens byar och deras tillkomst. Andra kända upptecknare är Nils Eriksson, Lisa Johansson och Karl-Hampus Dahlstedt. Bland de skönlitterära författare som skildrat nybyggarepoken kan nämnas Bernhard Nordh, Linnea Fjällstedt och Lisa Johansson.

 

Vilhelmina folkbibliotek kan du i den lokalhistoriska avdelningen hitta mängder av intressant läsning om nybyggarepoken.

Vid Vilhelmina museum kan du lära dig mycket om nybyggartiden men även forntiden, och på museumets webbsida kan du ta del av digitalt arkivmaterial och samlingar.

Vilhelmina Fotoarkiv innehåller tusentals bilder som dokumenterar ortens historia, de människor som levt här och de händelser som timat.

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare arbetar liksom muséet flitigt med att levandegöra vår lokala kulturhistoria. De huserar liksom Fotoarkivet och museets intendent i det anrika Tingshuset. Här finns också möjlighet att beställa böcker om t.ex nybyggarna.