O.P. Petterssons livsgärning

posted in: Information | 0

Olof Petter föddes 11 december 1859  och växte upp i Lövnäs by i Vilhelmina. När han var nio år bestämde fadern att de skulle utvandra till Amerika, men de kom inte längre än till Norge. Försäljningen av gården gick inte som väntat och familjen tvingades återvända. När Olof Petter var elva år flyttade fadern till Norge för gott och han fick försörja sig som getare och lilldräng i Grytsjö och sedan på gården Kroken i Susendalen.

Olof Petter hade läshuvud och fick som 20-åring möjlighet att läsa vid ett ambulerande småskoleseminarium. Han tjänstgjorde sedan som folkskollärare i bl a Ångermanland, Fatmomakke och vid Skytteanska lappskolan i Tärna. Sina folklivsuppteckningar började Olof Petter med i början av 1880-talet, och då gällde det främst samerna, vilkas levnadsförhållanden han lärt känna bl a genom sitt arbete. Fram till sin död 1944 gjorde Pettersson ett oändligt antal uppteckningar kring nybyggarnas liv, språk och historia. Folkloristen Johan Nordlander lärde honom uppteckna dialekt med landsmålsalfabetet. O. P. Petterssons Ordbok över Vilhelminamålet färdigställdes 1924 och omfattar ca 1 000 handskrivna foliosidor och har beskrivits som  ”en av de stora sockendialektordböckerna i svensk folkmålsforskning”.

Under åren i Ångermanland samlade och bearbetade Pettersson sagor och sägner från Åsele lappmark, särskilt från Vilhelmina. Sagor från Åsele lappmark utkom 1945, postumt.

Gamla byar i VilhelminaI manuskriptet Kristoffer Sjulssons minnen om Vapstenlapparna i början af 1800-talet (1905) hade Pettersson samlat ett digert kunskapsmaterial om samerna. Hans viktigaste arbete är emellertid Gamla byar i Vilhelmina, publicerat i tre band åren strax före och efter hans bortgång. När han gjorde sina undersökningar i ämnet var byarnas och nybyggenas historia ännu levande tradition i Vilhelmina, eftersom bebyggelsen där var ung. Han tog tillvara den lokala traditionen och det lokala källmaterialet, bl a i form av byhandlingar. Han arbetade konsekvent och uthålligt med sina uppteckningar och var både konkret och saklig i sin faktaredovisning. Sigfrid Svensson har karaktäriserat Petterssons folklivssamlingar som ”de utförligaste sammanhängande folklivsskildringarna från någon svensk bygd utförd av en enskild man”.

Nybyggares dagliga levernePå initiativ av Vilhelmina kommun och i samarbete med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå utgavs 1999 boken Nybyggares dagliga leverne: nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800-talet, ett manuskript av O. P. Pettersson som legat opublicerat sedan 1930-talet. Boken kan läsas både som handbok i ”nybyggeri” men även som en social och psykologisk skildring av livet i en liten nybyggarstuga i södra Lappmarken.

Mer att läsa om Olof Petter Petterson finns i Västerbotten 1978:3 Nybyggarliv samt O. P. Pettersson: minnesruna av Karl Hampus Dahlstedt.

Källor: Riksarkivet: Adlibris, Vilhelmina Fotoarkiv