Ransarkungen Enok Vallin

Ursprungligen kom Elis Enok Vallin från Bellvikshållet i Dorotea. Han flyttade till Ljusliden, Ransaren där byggde han en ladugård i björktimmer. Ovanpå ladugården timrade han boningshuset där familjen skulle bo. Samerna var inte så förtjusta i nybygget. En dag när Enok kom hem möttes han av sin gumma. Hon stod och grät och ville hindra honom från att gå in i stugan, för där väntade samerna på nybyggaren.

– Nä, nog ska jag gå in och prata med lapparna, inte är jag rädd! förklarade han för gumman och gick in.

– Vi har kommit för att läsa lagen för dig Vallin, förklarade en av de samer som kommit in i stugan.

– Jag har själv en lagbok och den hänger i varenda björk, om ni vill ska jag läsa den lagen för er!

Enok Vallin hade förstås björkrisets lag i åtanke. När han yttrat detta blev snart lapparna närgångna. Tursamt nog hade Wallin lyft ur fönstren för att lyfta stugan och fönstergluggen kom nu väl till pass. En fördel med fönstret var att ladugårdens gödselstack låg alldeles under. Enok grep tag i den närmaste samen och hivade ut honom. Han landade mitt i gödselstacken. Enok fick tag i en till med sina väldiga nävar, och denne fick göra den förste sällskap. Enok stack ut huvudet genom gluggen och fick då höra den förste samen säga till den andre:

 -Jaså du kom samma väg du å!

Med tiden blev dock Enok accepterad av samerna och mer eller mindre en myndighet i Ransarns omgivningar. Någon annan överhet fanns inte i dessa väglösa trakter.

Att Vallin var medveten om epitetet ”Ransarkungen” framgår tydligt av en annan episod som utspelade sig i Vilhelmina. Han brukade ställa hästen på en gårdsplan hos en gubbe som kallades konsultn. Gubben var inte så förtjust i detta och dök en dag på Enok och förklarade att han inte ville ha gården nergrisad med hö och hästdynga. Enok stegade då fram och räckte ut näven.

– Du är konsul och jag är kung. Har du några handlingar du vill att jag ska skriva på?

Konsuln såg det roliga i situationen och bjöd Ransarkungen på kaffe.

Under Nybyggarveckan kan du låta fotografera dig som Ransarkungen med familj. På Tingshuset finns nämligen en fin plafond målad av Ann-Sofie Gavelin med utsågade hål för era ansikten. Om den kan du läsa mer här >>>